Köp Vardenafil online

Vardenafil är ett läkemedel för erektil dysfunktion (impotens) som är en generik av det berömda Levitra p-piller. Den innehåller samma ingredienser som Levitra, har samma styrka och säljs i samma doser. Den aktiva ingrediensen, vardenafil, finns i både Levitra och vardenafil och är därför medicinskt likartad. Vardenafil har en långvarig effekt jämfört med de flesta behandlingar för erektil dysfunktion.

köp Vardenafil

Det finns två former av Vardenafil, kallad Levitra i den förpackade versionen och Vardenafil-tabletter i den omärkta versionen. Den största skillnaden är priset. Vardenafil tabletter är billigare än Levitra tabletter som fungerar på samma sätt, både förbättrar blodcirkulationen och tillåter vuxna män att få erektion. Fram till samlag, ta en tablett Vardenafil i 25-60 minuter och läkemedlet förblir effektivt i 5-7 timmar. Vardenafil tabletter behöver inte mer än en tablett om dagen och är inte avsedda för kontinuerlig daglig användning.

Erektil dysfunktion kan leda till problem som låg självkänsla, stress och till och med depression. Om du har några problem med vardenafil-tabletter är det därför viktigt att kontakta din läkare eller förskrivare. Vardenafil tabletter ska inte tas i kombination med andra läkemedel mot erektil dysfunktion. Vardenafil tabletter är också ett säkert val för män som behöver ta alternativa läkemedel för erektil dysfunktion, såsom sildenafil eller andra receptbelagda läkemedel som Tadalafil.

Du kan köpa Vardenafil tabletter online eller på ditt närmaste apotek. För att vara säker på att du tar rätt medicin måste du fylla i ett kort hälsofrågeformulär på två minuter. Var noga med att köpa från ansedda och licensierade apotek när du vill köpa billigt Vardenafil online eller något annat läkemedel.

 Klicka här för att köpa Vardenafil online

* Vi rekommenderar att du köper Vardenafil online via detta licensierade apotek, du ser till att du får det bästa priset på marknaden samt ett gratis recept.

Dosering av Vardenafil


Vardenafil finns i tablettform och kan tas cirka 30 minuter före samlag, helt och med en liten drink. Det kan vara mindre potent om tabletten är uppdelad eller tuggad. Vardenafil finns i olika mängder, men det kan balanseras individuellt och behöver inte brytas ner. Uppkomsten av läkemedelseffekten kan minskas eller förlängas av en stor måltid, men bör om möjligt undvikas. På samma sätt kan alkohol negativt påverka effektiviteten av vardenafil, så dricka stora mängder alkohol rekommenderas inte.

Användning av Vardenafil

Det kan tas med mat, till skillnad från Viagra (sildenafil), men om du tar Vardenafil efter en fettrik måltid (som en ostburgare eller pizza) kan det ta lite längre tid att börja arbeta. När du är sexuellt upphetsad hjälper Vardenafil dig att få erektion.

Vardenafil ska inte tas med grapefruktjuice eftersom det skulle strida mot de normala effekterna av läkemedlet.

För att tillgodose varje patients specifika behov finns vardenafil i olika doser. I de flesta fall är standarddosen på 10 mg känd för att vara effektiv och bör inte ökas utan föregående medicinsk undersökning. Den fulla dagliga dosen är 20 mg och bör användas som en enda tablett om 10 mg-behandlingen har visat sig vara ineffektiv.

 • Fem milligram: Rekommenderad dos för patienter över 65 år eller med ökad risk för biverkningar.
 • Tio milligram: De flesta patienter får den normala dosen.
 • Tjugo milligram: Dos till patienter där den normala dosen verkar vara otillräcklig.

Läs mer

Vardenafils verkningsmekanism


Vardenafil stimulerar blodtillförseln till penis och hjälper till att producera och upprätthålla en full erektion. Den använder samma princip som andra PDE-5-hämmare som Viagra, Cialis eller Levitra för denna process genom att hämma frisättningen av kemikalien PDE-5 som bryter ner cGMP-enzymet som slappnar av penismusklerna och avslutar en erektion, normalt bara efter orgasm.

Vardenafil-drift

Erektioner uppnås huvudsakligen genom lika blodtillförsel. När du är sexuellt upphetsad fungerar Vardenafil genom att hjälpa till att slappna av blodkärlen i din penis, så att blodet kan strömma in i din penis. Vardenafil påverkar inte din sexuella aptit, men när du är sexuellt upphetsad, det stimulerar erektion. Studier har också dragit slutsatsen att vardenafil är det mest effektiva läkemedlet för diabetes och erektil dysfunktion.

Även om dess användning för närvarande är kontroversiell, används ofta vardenafil för att behandla för tidig utlösning före utlösning för att förlänga erektionen.

Komplexa problem kan leda till för tidig omvandling av cGMP, vilket resulterar i en kort eller ofullständig erektion. PDE-5-blockeringen förhindrar att denna mekanism startar vid fel tidpunkt och underlättar en längre och mer komplicerad erektion.

Det är viktigt att förstå att vardenafil och andra PDE5-hämmare kanske inte fungerar som förväntat första gången. Försök att ha ett öppet sinne och var beredd att försöka flera gånger. Som en tumregel, håll dig till samma dos som du tog förra gången innan du ökade din dos och öka bara din dos om vardenafil inte har fungerat som du har hoppats flera gånger tidigare.

 Köp Vardenafil till bästa pris

* Med detta giltiga recept kan du köpa Vardenafil inom 24 timmar och få det hemma!

Köp Vardenafil på apotek?


Att köpa Vardenafil online på en digital portal är möjlig. Du kan dock stöta på "billigt Vardenafil online". Om du inte är säker på vad du letar efter är det ofta en förfalskad produkt och kan därför hota ditt välbefinnande. Köp Vardenafil i ett godkänt onlineapotek med ackrediterade läkare för att förhindra alla risker relaterade till dess användning. Du eliminerar alla risker genom att köpa Vardenafil på denna webbplats!

# Vardenafil
LEVERERAD AV BAYER
EFFEKTIVITET
AUKTORISERAD JA
VITNESTÄNGEN
PRIS Priset ligger mellan 50 € och 638 €.
Leverans Gratis inom 24 timmar
Var man kan köpa Officiell Vardenafils webbplats

Risker, faror och biverkningar av Vardenafil


Vardenafil är extremt acceptabelt för de flesta patienter och biverkningar är sällsynta eller försumbara. Huvudvärk, ansikts- och magrödhet, matsmältningsbesvär, illamående och trängsel är de vanligaste biverkningarna av vardenafil. Muskel- eller ryggont är också troligt.

Mindre vanliga biverkningar inkluderar hjärtklappning, bröstsmärtor, sömnlöshet och onormal syn. I bipacksedeln för vardenafil kan alla kända biverkningar identifieras.

Vardenafil-komposition

Vilka är försiktighetsåtgärderna och erfarenheter som ska undvikas när du tar vardenafil?

Vardenafil får endast användas tillsammans med läkare, eftersom det kan orsaka skadliga biverkningar. Ett blodtrycksfall som förvärras av användningen av alkohol är en av konsekvenserna av vardenafil, så stora doser alkohol kan undvikas genom att ta vardenafil. Yrsel, svimning och hjärtklappning är annars möjlig. Alkohol kan också göra det svårare att upprätthålla en orgasm.

Kroppens förmåga att absorbera läkemedlet minskas av grapefrukt och grapefruktjuice, vilket kan öka risken för skadliga biverkningar. För att eliminera interaktioner bör alla läkemedel som används tillsammans granskas med läkaren innan den första användningen av vardenafil.

Interaktioner och kontraindikationer

Alla män som lider av erektil dysfunktion bör rådgöra med en specialist för att få en medicinsk behandling ansikte mot ansikte innan de köper Vardenafil online till låga priser. Detta säkerställer att alla potentiella medicinska orsaker till erektil dysfunktion har lösts och att din förmåga att ta Vardenafil inte påverkas direkt.

Vardenafil-komposition

En historia av stroke och hjärtsvikt innebär att vardenafil förmodligen inte är ett hälsosamt alternativ. Andra former av läkemedel stör vardenafil och andra PDE5-hämmare, såsom läkemedel som används för att behandla angina och hjärtsjukdomar, såsom nitrater. Din läkare kommer att utföra enkla tester, granska din övergripande behörighet för vardenafil och andra PDE5-hämmare och överväga dina alternativ om du inte kvalificerar dig.

Köp inte Vardenafil online om:

 • Du är allergisk mot vardenafil eller någon av de andra föreningarna i detta läkemedel. Svullnad, klåda, svullen hud eller läppar och andfåddhet är symtom på en allergisk reaktion.
 • Du tar läkemedel som innehåller nitrater, såsom glyceroltrinitrat för angina, eller kväveoxidgivare, såsom amylnitrit. Att ta vardenafil med dessa läkemedel kan ha en signifikant effekt på ditt blodtryck.
 • Du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att bota humant immunbristvirus (HIV).
 • Du är över 75 år gammal och tar ett svampdödande läkemedel som kallas ketokonazol eller itrakonazol.
 • Du lider av en allvarlig lever- eller hjärtavvikelse.
 • Du är i njurdialys.
 • Du har haft en stroke eller hjärtinfarkt nyligen.
 • Du har antingen varit hypotensiv eller du har varit hypotensiv.
 • Din familj har haft degenerativa ögonsjukdomar (t.ex. retinitis pigmentosa).
 • Du kan ha haft ett tillstånd som kallas ischemisk icke-arteritisk optisk neuropati (NAION), vilket innebär bristande syn på grund av skada på optisk nerv orsakad av otillräcklig blodtillförsel.
 • Du tar Riociguat. Lungartärhypertension (dvs. högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs. högt blodtryck i lungorna på grund av blodproppar) behandlas med denna behandling. PDE5-hämmare, såsom vardenafil, har visat sig förbättra detta läkemedels inverkan på hypotoni. Fråga din läkare om du tar riociguat eller om du är osäker.

Läs mer

Vardenafil: Vanliga frågor


Vardenafil 5 mg

 • För 4 surfplattor är priset 50,60 €.
 • För 8 surfplattor är priset 67,10 €. (Du sparar 34 €)
 • För 12 tabletter är priset 99,00 €. (Du sparar 53 €)
 • För 16 surfplattor är priset € 113,95. (Du sparar 88 €)
 • För 20 surfplattor är priset 130,90 €. (Du sparar 122 €)
 • För 24 surfplattor är priset 146,30 €. (Du sparar 157 €)
 • För 28 surfplattor är priset 162,80 €. (Du sparar 191 €)
 • För 32 surfplattor är priset 178,20 €. (Du sparar 227 €)

Vardenafil 10 mg

 • För 4 surfplattor är priset 105,60 €.
 • För 8 tabletter är priset 167,20 €. (Du sparar 44 €)
 • För 12 surfplattor är priset 247,50 €. (Du sparar 69 €)
 • För 16 surfplattor är priset 326,70 €. (Du sparar 96 €)
 • För 20 tabletter är priset 407,00 €. (Du sparar 121 €)
 • För 24 tabletter är priset 486,30 €. (Du sparar 147 €)
 • För 28 tabletter är priset 566,50 €. (Du sparar 173 €)
 • För 32 surfplattor är priset 638,00 €. (Du sparar 207 €)

Vardenafil 20 mg

 • För 4 surfplattor är priset 105,60 €.
 • För 8 tabletter är priset 167,20 €. (Du sparar 44 €)
 • För 12 surfplattor är priset 247,50 €. (Du sparar 69 €)
 • För 16 surfplattor är priset 326,70 €. (Du sparar 96 €)
 • För 20 tabletter är priset 407,00 €. (Du sparar 121 €)
 • För 24 tabletter är priset 486,30 €. (Du sparar 147 €)
 • För 28 tabletter är priset 566,50 €. (Du sparar 173 €)
 • För 32 surfplattor är priset 638,00 €. (Du sparar 207 €)
Det är inte tillrådligt att dricka alkohol eftersom det hämmar effekterna av medicinen och kan förvärra erektil dysfunktion. Du bör därför drastiskt begränsa ditt alkoholintag.
Förvara den på en säker och torr plats vid rumstemperatur. Förvara den utom räckhåll för barn.
Detta läkemedel innehåller följande ingredienser: vardenafil, krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri, makrogol 400, hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).
Ta inte produkten om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.
Ja, körning är tillåten. Kör dock inte om du märker några biverkningar som kan påverka din körning.
Du kan köpa Vardenafil online utan recept om detta apotek godkänd på europeisk nivå.